1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Aashur Ma Ay Logo Dil Si Aa Doa Karjo" Shz Dr Tahera baisaheba

"Aashur Ma Ay Logo Dil Si Aa Doa Karjo" Shz Dr Tahera baisaheba

07 November 2014

PDF DOWNLOAD: Dawat ni Zaban

Aa madeh Yaqutato Da’watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Tahera Bensaaheba ye Ashara 1436H na moqe’ par likha chhe, je yaha PDF ane audio recording saathe pesh kidi chhe. Shehzadi Saheba ghana saalo si Ashara Mubaraka ma har roz ek madeh likhe chhe je ma aap gaya diwas na waaz no khulaso ni zikar kare chhe.

WhatsApp par madad