1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Yaad Burhanuddin Ki Sada Hai" Shz Arwa baisaheba

"Yaad Burhanuddin Ki Sada Hai" Shz Arwa baisaheba

07 April 2014

PDF DOWNLOAD: Dawat ni Zaban

Aa Dawat ni Zaban na marsiya Marjanatu Da’watil Haqq Shehzadi Arwa Qurratul ‘Ayn Bensaaheba ye Syedna Mohammed Burhanuddin RA ni shaan ma likha chhe. Ye marsiya yaha audio recording na saathe pesh karye chhe.

WhatsApp par madad