1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Amal ni Shakelat
  4. 45 ma Dai Syedna Tayyeb Zainuddin RA Urs, Surat, India

45 ma Dai Syedna Tayyeb Zainuddin RA Urs, Surat, India

20 March 2023

Urs mubarak na mauqe par mumineen, muminaat ane ehna pyaara farzando aa misal amal kare:

  1. Syedna Tayyeb Zainuddin RA ni niyyat par khatmul qur’an parhe. 

  2. Syedna Taher Saifuddin RA ye Syedna Tayyeb Zainuddin ni shaan ma qasida mubaraka tasneef farmaya ehni tilawat kare. 

  3. Yaqutato Da’watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Tahera Baisaheba na Dawat ni Zaban na salaam ni tilawat kare, je salaam ma Syedna Tayyeb Zainuddin ni shaanaat ane aapna tareekhi ni zikr kidi chhe.  

WhatsApp par madad