1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Amal ni Shakelat
  4. Syedna Taher Fakhruddin ni Milad Mubarak

Syedna Taher Fakhruddin ni Milad Mubarak

08 November 2022

Milad ni Raat (26mi Rabi ul Aakhar | 8 November 2023)

  • Milad Mubarak ni raate Syedna Taher Fakhruddin TUS Maghrib ane Isha ni Namaaz Mazaar-e-Qutbi Complex ma parhaawse ane te baad Khushi ni Majlis ma tashreef laawse ane bayaan mubarak farmawse. Te baad Mumineen Muminaat ne Salawaat ane Khushi na jaman nu izan chhe. Bayaan Mubarak nu live broadcast raate 6:30 waaje India Time aa link par shuru thaase insha’Allah
  • Milad ni raate Maghrib Isha na baad, ya milad na din Zohr Asr na darmiyaan tawassul ni namaaz parhe:

Usalli Salaatat Tahmeede wash-shukre lillahe Ta’ala was Salawate ‘ala Mohammadin wa aale Mohammadin wa Du’atihim rak’atayne lillah

Usalli salat as Salawate ‘ala Dai al Aimmatil Fatemiyyin Syedna Taher Saifuddin wad Dai al Aimmatil Fatemiyyin Syedena Mohammedin Burhaniddin wad Dai al Aimmatil Fatemiyyin Syedena Khuzaima Qutbiddin wat tawassule bihim ilallahe Ta’ala rak’atayne lillah.

Usalli salat as Salawate wad doae le Dai al Aimmatil Fatemiyyin Syedena Taherin Fakhriddin wat tawassule behim ilallahe taala rak’atayne lillah.

  • Thaal ma sodannu muke – ane jaha imkaan hoi waha mumineen jame’ thaai.

Milad no Din (26 Rabi ul Aakhar | 9 November 2023)

  • 26mi Rabi ul Aakhar (Jume’raat no din) Mumineen ane Muminaat na wadhawanu program saanje 5:00 waaje Mazaar Complex ma ‘aqd thaase insha’Allah.

Milad na Ayyam ma Sabaq no Program (27mi – 29mi Raat Rabi ul Aakhar | 9-11 November)

  • Jume’raat na din, Jumo’a na din, ane Sanichar na din Maghrib ane Isha ni Namaaz baad Syedna Taher Fakhruddin TUS Mazaar-e-Qutbi Complex ma sabaq ni tawalli farmawse, insha’Allah. Te baad Mumineen ne Salawat na Jaman nu izan chhe. Sabaq ma haazir thaawane registration ane raza zaruri chhe. Je Mumineen Mumbai na baaher wasta hoi ye sagla Zoom par sabaq ma shaamil thaawani raza poochi sake chhe. Register thaawa ne aa form bhare.

Bethak Program (Sanichar na din 29mi Rabi ul Aakhar | 11 November 2023)

  • Sanichar na din saanje 5:00 waaje Syedna TUS qadambosi ane araz ni bethak ma tashreef laawse insha’Allah. Bethak ma time waaste register karwane yaha dabaawe

WhatsApp par madad