1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Ghana Yaad Aawe Che Bawaji Saheb" Shz Fatema baisaheba

"Ghana Yaad Aawe Che Bawaji Saheb" Shz Fatema baisaheba

13 May 2016

PDF DOWNLOAD: Dawat ni Zaban

Aa Dawat ni Zaban na marsiya Jumanatu Da’watil Haqq Shehzadi Fatema Bensaaheba ye Syedna Khuzaima Qutbuddin RA ni shaan ma likha chhe. Ye marsiya yaha audio recording na saathe pesh karye chhe.

WhatsApp par madad