1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Mazloom-e-Karbala Par Awo Bahale Aasu" by Shz Dr Saifiyah Baisaheba

"Mazloom-e-Karbala Par Awo Bahale Aasu" by Shz Dr Saifiyah Baisaheba

24 August 2018

Aa marsiya Zumurrudatu Da'watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Saifiyah Bensaheba ye likha chhe je Muharram 1438H ma 8mi raate Hazrat Imamiyyah ma parhaaya tha.

WhatsApp par madad