1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. Ra'ayto Dhiya-al Kashfe Fi Laylatis Satri | Syedna Taher Fakhruddin

Ra'ayto Dhiya-al Kashfe Fi Laylatis Satri | Syedna Taher Fakhruddin

24 June 2017

PDF DOWNLOAD: English | Arabic | Arabic

Aa Qasida Mubaraka Syedna Taher Fakhruddin TUS ye Eid-ul-Fitr (1438H) na mubarak moqe’ par Aimmat Tahireen ni shaan ma tasneef farmaya. Ye qasida yaha Dawat ni Zaban no tarjumo ane audio recording saathe pesh karye chhe.

WhatsApp par madad