1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Sheh Taher Ma Chamke Husain Na Anwaar" by Shz Dr Tahera Baisaheba

"Sheh Taher Ma Chamke Husain Na Anwaar" by Shz Dr Tahera Baisaheba

18 August 2021

Aa madeh Yaqutato Da’watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Tahera Bensaaheba ye Aashura (1443H) na moqe’ par likha chhe, je yaha PDF ane audio recording saathe pesh kidi chhe. Shehzadi Saheba ghana saalo si Ashara Mubaraka ma har roz ek madeh likhe chhe je ma aap gaya diwas na waaz no khulaso ni zikar kare chhe.

WhatsApp par madad