1. Home
  2. About

About

54 ma Dai al Mutlaq Syedna Taher Fakhruddin TUS

54 ma Dai al Mutlaq Syedna Taher Fakhruddin TUS

Syedna Taher Fakhruddin 53 ma Dai al Mutlaq Syedna Khuzaima Qutbuddin RA na waaris chhe ane 54 ma Dai al Mutlaq chhe. Dawoodi Bohra qaum na aqida na mutabiq aapne Imam-uz-zaman je parda ma chhe, ehna nazdeek si itlaaq; mutlaq raza chhe. Aa section ma Syedna Fakhruddin TUS ni mukhtasar seerat ni zikr chhe. Aa section na baara ma ziyada jaanwane yaha click karo.

Dawoodi Bohra

Dawat-e-Hadiyah Dai al Mutlaq Syedna Taher Fakhruddin TUS ni dawat no ahamm idaaro chhe. Aa section ma ehni falsafat ma zikro chhe ane Annual Reports pesh kida chhe.
Bija Idaarao

Bija Idaarao

Aa section ma Dawat na beesra idaarao na baara ma maalumaat ane ehni website links chhe.
1445H Hijri Calendar

1445H Hijri Calendar

Hame Dawat-e-Hadiya 1445H Hijri Calendar pesh karye chhe jema alag alag miqaat ni tareekho ane ehna saathe Gregorian (English) Calendar ni dates bhi pesh kidi chhe. Aa calendar ni e-book ane ehna saathe ehnu PDF pesh karye chhe je print thai sake chhe (A4 size paper). Aa calendar Google Calendar format ma bhi pesh kido chhe ane Google Calendar ma kem add karwanu ehna instructions pesh kida chhe.

WhatsApp par madad