1. Home
 2. 'Ibadat
 3. Amal ni Shakelat
 4. 53rd ma Dai al Mutlaq Syedna Khuzaima Qutbuddin RA na Urus Mubarak – “Naseemo Barakatil Ursil Mubarak”

53rd ma Dai al Mutlaq Syedna Khuzaima Qutbuddin RA na Urus Mubarak – “Naseemo Barakatil Ursil Mubarak”

02 January 2024

23 Jumadil Ukhra 53rd ma Dai al Mutlaq Syedna Khuzaima Qutbuddin RA na Urus Mubarak chhe.

19mi Rajab 1385H, 51 ma Dai Syedna Taher Saifuddin RA na wafaat na baad, aapna waris 52 ma Dai Syedna Mohammed Burhanuddin RA ye fasal farmayu ke 51 ma Dai na Urus ni majalis teen din waaste aqd karwa ma aawe. Yej misal, 12mi Rabi’ul awwal 1435H ma, 52 ma Dai na wafaat na baad, aapna waris 53 ma Dai Syedna Khuzaima Qutbuddin RA ye fasal farmayu ke 52 ma Dai na Urus ni majalis bhi teen din waaste aqd karwama aawe. 

Aapna naas ni iqtida kari ne, Syedna Taher Fakhruddin TUS ye em fasal farmayu ke 53 ma Dai, Syedna Khuzaima Qutbuddin RA na Urus Mubarak ni majalis 21mi, 22mi, ane 23mi Jumadal Ukhra, teen din aqd karwa ma aawse.

Syedna Taher Fakhruddin TUS ye “Naseemo Barakatil Ursil Mubarak” (Urus Mubarak na barakaat ni naseem - thandi pawan) tareekhi naam ‘inayat farmaayu. “Naseemo Barakatil Ursil Mubarak” - Aa huruf na adad 1438 chhe, je Syedna Qutbuddin na pehla Urus no hijri saal chhe.

Ye teen din ma, Mumineen Syedna Khuzaima Qutbuddin RA ni niyyat par Khatmul Qur’an ni tilawat kare ane aa misl ‘amal kare :

21mi raat

21 mi raate (Somwaar) ane 22 mi raate (Mangalwaar) Syedna Taher Fakhruddin TUS Khatmul Qur’an ni Majlis waaste Maghrib Isha ni Namaaz baad Mazaar-e-Qutbi Complex ma tashreef laawse. Te baad Mumineen ne Salawaat na Jaman nu izan chhe.

 • Niche na list ma si ek marsiya je Syedna Khuzaima Qutbuddin RA ni yaad ma likha chhe ehni tilawat kare.

 • Imam Husain AS na noha

 • Madeh

22mi raat

21 mi raate (Somwaar) ane 22 mi raate (Mangalwaar) Syedna Taher Fakhruddin TUS Khatmul Qur’an ni Majlis waaste Maghrib Isha ni Namaaz baad Mazaar-e-Qutbi Complex ma tashreef laawse. Te baad Mumineen ne Salawaat na Jaman nu izan chhe.

 • Niche na list ma si ek marsiya je Syedna Khuzaima Qutbuddin RA ni yaad ma likha chhe ehni tilawat kare.

 • Imam Husain AS na noha

 • Madeh

23mi raat

23 mi raate (Budhwaar) Syedna Taher Fakhruddin TUS Maghrib Isha ni Namaaz waaste Mazaar-e-Qutbi Complex ma tashreef laawse ane te baad Urus Mubarak ni Majlis waaste Raudat-un-Noor ma tashreef laawse, insha’Allah. Te baad Mumineen ne Salawaat na Jaman nu izan chhe.

 • Maghrib ‘Isha na baad tawassul ni namaz parhe.

Niyyat: “Usalli salaatas salawaate ‘alaa dail aimmatil fatemiyeen Syedna Khuzaima Qutbuddin wat tawassule behi ilallaahe ta’ala rak’atayne lillah

Niyyat: “Usalli salaatas salawaate wad dua’e le dail ‘asre wal heen Syedna Taherin Fakhriddin rakatayni lillah

 • Sadaqallah ni doa ni tilawat kare.

 • Syedna Taher Fakhruddin TUS ye Syedna Khuzaima Qutbuddin RA ni shaan ma je qasida mubaraka tasneef farmaya – “Salaamun ‘alayka a Qutbal Huda” – ehni tilawat kare. (ehnu audio ane da’wat ni zaban ane english ma tarjumo’ website par chhe)

 •  Yaqutato Da’watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Tahera Baisaheba na Syedna Qutbuddin ni shaan ma Dawat ni Zabaan na salam ni tilawat kare (salaam ni video Syedna Qutbuddin RA ni tasweero saathe dekhwane yaha dabao).

23mi Tareekh

 • 23 mi tareekh (Jumeraat na din) Syedna Taher Fakhruddin TUS Urus Mubarak ni Majlis waaste fajere 10:00 waaje (India time) Mazaar-e-Qutbi Complex ma tashreef laawse ane te baad Waaz Mubarak farmawse, insha’Allah. Live relay 10:30 waaje aa YouTube link par shuru thaase.
 • 23 mi Jumadal Ukhra, Syedna Khuzaima Qutbuddin RA na Urus Mubarak na din, Syedna Taher Fakhruddin TUS Misaaq ni Majlis aqd farmawse jema aap aapna pyaara Shehzada Al-Farqad ul-Azhar Shehzada Mohammed Bhaisaheb Fakhruddin no misaaq lese, ane te baad Zohr ane ‘Asr ni Namaaz parhaawse.
 • Je farzando na nawa misaaq ni araz hoi to info@fatemidawat.com par araz kare ya yaha dabaawe.

Syedna Qutbuddin RA ni shaan ma Marsiyao:

 • "Qudsi Malak Khuda ye Utara Zameen Par" - Aa marsiya nu naam Syedna Taher Fakhruddin TUS ye 'hadesa' aapu, ke je ma Syedna Qutbuddin RA na nashwo numa ni zikar chhe, aapni jaafeshani, Syedna Taher Saifuddin RA ane Syedna Mohammed Burhanuddin RA na zaman ma aapni khidamaat jaleela, Syedna Burhanuddin RA na wafaat ba'ad aapnu sabar, aapni himmat, ane aapna yaqeen ni shaan ni zikar chhe, ane aap Maula Syedna Qutbuddin RA na wafaat na hadesa ni zikar chhe, ane Syedna Taher Fakhruddin TUS ye je shaan si Dawat na safina ne chalayu ehni zikar chhe. Ye marsiya yaha ba'az tasweero na saathe pesh kidi chhe. Marsiya no video yaha dekho.

WhatsApp par madad